Jednostki szkolne

Sekretatiat szkól dziennych

Godziny urzędowania

poniedziałek                 700 - 1500

wtorek                         700 - 1500

środa                           700 - 1500

czwartek                      700 - 1500

piątek                          700 - 1500

Sekretariat szkół zaocznych

Godziny urzędowania

poniedziałek                 700 - 1500

wtorek                         700 - 1500

środa                           700 - 1500

czwartek                      700 - 1500

piątek                          700 - 1500

W tygodniach zjazdów

wtorek                         700 - 1500

środa                           700 - 1500

czwartek                      700 - 1500

piątek                          1200 - 2000

sobota                          700 - 1500

 

Pielęgniarka

Godziny urzędowania

wtorek                        800 - 1200

czwartek                          800 - 1200

Pedagog

Pedagog

środa                           800 - 1130

czwartek                       900 - 1300

piątek                          800 - 930


Plan pracy pedagoga szkolnego

 

W zakresie zadań ogólnowychowawczych

I Systematyczne dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole

1.      Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów w celu ustalenia danych dotyczących sytuacji ucznia.

2.      Prowadzenie ewidencji i dokumentacji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, nauczania indywidualnego.

3.      Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

II Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów

1.      Kontrolowanie listy obecności uczniów wg wpisu w dziennikach lekcyjnych, ustalenie przyczyn nieobecności uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami lub ich rodzicami.

III Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia

1.      Rozmowy indywidualne z uczniami.

2.      Organizowanie spotkań z doradcą zawodowym.

IV Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych własnych dzieci

1.      Rozmowy indywidualne z rodzicami.

2.      Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji wspierających wychowawczą funkcje szkoły.

 

W zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej

I Rozwiązywanie problemów pedagogiczno – opiekuńczych poprzez stosowanie prawidłowej diagnozy sytuacji ucznia i poprzez odpowiednio dobrane zabiegi pedagogiczno – psychologiczne.

1.      Rozpoznawanie symptomów społecznego niedostosowania i nieprzystosowania lub dysfunkcjonalności rodziny ucznia poprzez: obserwację własną, wywiad, rozmowy z uczniem i jego rodzina, analiza dokumentacji, analiza ocen i frekwencji, informacje z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych instytucji współpracujących ze szkołą

2.      Stosowanie odpowiednich form pomocy pedagogiczno – psychologicznej

a)     selekcja uczniów wymagających indywidualnych zabiegów wychowawczych i opiekuńczych (uczniów niedostosowanych społecznie, z dysfunkcjami psychicznymi i fizycznymi )

b)     indywidualna praca doradcza, terapeutyczna i wspierająca

c)     kierowanie uczniów do instytucji wspomagających pracę wychowawcza szkoły

d)     zachęcanie uczniów do pokonywania przejściowych trudności w nauce i w życiu osobistym

e)     realizowanie zaleceń otrzymanych z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.    

III Zapewnienie podstawowej opieki uczniom słabszym.

1.      Systematyczne kontrolowanie postępów w nauce, wsparcie psychiczne.

2.      Próba likwidacji zaistniałych konfliktów.

3.      Interwencja w razie naruszenia praw osobistych

IV Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.

V Udzielanie uczniom porad w przezwyciężaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych oraz w kontaktach rówieśniczych.

VI Udział w kampanii „ Szkoła bez przemocy”

 

W zakresie profilaktyki

I Opracowywanie wniosków i zmian do szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły.

II Realizacja założeń zawartych w szkolnym programie profilaktyki.

III Organizowanie konkursów i olimpiad z zakresu profilaktyki

IV Realizacja we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczno w Gostyniu programów edukacyjnych

-          „ Wielkopolska bez Papierosa”

-          „ Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej”

-          „ Profilaktyka HIV/AIDS”

-          „Światowy Dzień Zdrowia” 

V Udostępnianie wychowawcom materiałów na temat narkomanii, alkoholizmu, nikotyny, przemocy.

VI Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych organizacji społecznych.

VII Prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach.

 

W zakresie pomocy materialnej

I Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom i ich rodzicom z rodzin wielodzietnych, alkoholowych, niedostosowanych społecznie.

1.      Analiza sytuacji rodzin

2.      Składanie wniosków o zwolnienie z opłat

3.      Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

4.      Udział w posiedzeniach komisji stypendialnej

 

Bibloiteka

 

Godziny urzędowania

poniedziałek                 800 - 1400

wtorek                         800 - 1400

środa                           800 - 1400

czwartek                      800 - 1400

piątek                          800 - 1400


REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1.    Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2.    Biblioteka czynna jest od 800 do 1400 /od poniedziałku do piątku/.

3.    Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek, w tym 2  woluminy z działu beletrystyka, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

4.    W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

5.    Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

6.    Czytelnicy zobowiązani są w bibliotece zachowywać się kulturalnie.

7.    W bibliotece obowiązuje cisza, czystość, spożywanie posiłków jest niedozwolone.

8.    Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

9.    Czytelnik zobowiązany jest szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.

 

Znajdź nas na Facebooku

Kalendarz


Dzisiaj jest: Środa
29 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Licznik odwiedzin

017891387
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tyg.
Do poprz. tyg.
W tym mies.
W poprz. mies.
Razem
1911
6222
9181
17858941
194791
172611
17891387

Twoje IP: 3.229.117.191
Czas: 2024-05-29 06:09:58