J. polski

Pogorzela, 30.10.2019 r.

HARMONOGRAM: PRZYGOTOWANIE DO MATURY JĘZYK POLSKI

Łączna ilość godzin do zrealizowania:

 1 grupa /8 uczniów Technikum x 20 h w roku szkolnym, łącznie w projekcie 40 h

L.p

DATA

ILOŚĆ REALIZACJI GODZIN

1

04.12.2019

1 h

2

05.12.2019

2 h

3

11.12.2019

2 h

4

13.01.2020

2 h

5

12.03.2020

2 h

6

19.03.2020

2 h

7

26.03.2020

2 h

8

02.04.2020

2 h

9

16.04.2020

1 h

10

23.04.2020

1 h

11

04.06.2020

2 h

12

25.06.2020

1 h