Rekrutacja do szkół zaocznych

ZAPRASZAMY :)

 
Can't see this document? Click Me

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 
Can't see this document? Click Me

Terminarz postępowania rekrutacyjnego - LOD

 


Can't see this document? Click Me

Terminarz postępowania rekrutacyjnego - PS

 


Can't see this document? Click Me

Zasady rekrytacji do CKU

1. Do Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) w chwili rozpoczęcia kursu mają 18 lat

b) złożą komplet wymaganych dokumentów:

- wniosek o przyjęcie do CKU (formularz na stronie internetowej lub w szkole),

- 2 fotografie,

- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy).

 2. Kandydaci  na kwalifikacyjne kursy zawodowe są przyjmowani do momentu utworzenia się grupy minimum 20 osobowej, chyba że organ prowadzący wyrazi zgodę na utworzenie kursu z mniejszą ilością słuchaczy.

Wniosek o przyjęcie do szkoły dla dorosłych


Can't see this document? Click Me

Wniosek o przyjęcie do centrum kształcenia zawodowego


Can't see this document? Click Me