Samorząd

Samorząd Uczniowski

opiekun: mgr KAROLINA ANTKOWIAK

Samorząd Uczniowski działa w naszej szkole od 1996 roku. Działalność Samorządu reguluje Regulamin działalności i funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego.

 

Projekt planu pracy SU na rok szkolny 2016/2017

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

I. Rozwijanie samorządności:

1. Opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „Samorząd Uczniowski informuje”.

3. Wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego.

4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.

5. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

6. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

7. Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

8. Pełnienie dyżurów podczas drzwi otwartych w szkole dla gimnazjalistów, prezentacja działalności szkoły.

II. Akcje charytatywne:

1. „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórka paczek świątecznych celem przekazania ich potrzebującym rodzinom.

2. Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

3. Włączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

III. Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

IV. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

1. Dzień Chłopca.

2. Dzień Kobiet.

3. Andrzejki.

4. Dzień wiosny.

5. Święto Szkoły.

V. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:

1. Konkurs historyczny.

2. Najpiękniejsze walentynkowe życzenia.

3. Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik.

4. Konkurs fotograficzny.

5. Konkurs literacki.

VI. Obchody rocznic narodowych:

1. Święto Niepodległości.

2. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.