Rada rodziców

Rada Rodziców w ZSOiZ w Pogorzeli

Konto bankowe:

PBS Gostyń O/Pogorzela

41 8678 0005 0031 0300 0879 0002


RADA RODZICÓW

Andżelika Powidzka – przewodniczący

Paweł Turbański – z-ca przewodniczącego

Elżbieta Wojciechowska – skarbnik

Kamila Matuszczak – sekretarz

 

Komisja rewizyjna:

Arleta Gruchot-Grobelna

Alina Rolnik

Elżbieta Wojciechowska

 

Regulamin Rady Rodziców


Can't see this document? Click Me