Bilans jednostki budżetowej


Can't see this document? Click Me

Rachunek zysków i strat jednostki


Can't see this document? Click Me

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Can't see this document? Click Me

Informacja dodatkowa


Can't see this document? Click Me

Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa


Can't see this document? Click Me