Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dotyczące działalności i kompetencji Szkoły zamieszczone są w Statucie Szkoły.

Statut Zespółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli


Can't see this document? Click Me